ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์

sppworldtrading

แผงโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้แปลงพลังงาน แสงอาทิตย์ เป็นพลังงาน ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ มีให้เลือก หลายประเภท แต่ละประเภท มีข้อดี และข้อเสีย ที่แตกต่างกัน

ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามวัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์ ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ ได้แก่:

  • ซิลิคอน แบบผลึกเดี่ยว (monocrystalline silicon) เป็นประเภท แผงโซลาร์เซลล์ ที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด ผลิตจาก ซิลิคอน บริสุทธิ์ ที่ผ่านกระบวนการ หลอมละลาย และหล่อ เป็นแท่ง จากนั้น จึงตัดเป็น แผ่นบางๆ แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว มีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม
  • ซิลิคอน แบบผลึกรวม (polycrystalline silicon) เป็นประเภท แผงโซลาร์เซลล์ ที่ผลิต จากซิลิคอน ที่ผ่านกระบวนการ หลอมละลาย และหล่อ เป็นก้อน จากนั้นจึง ตัดเป็นแผ่นบางๆ แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกรวม มีสีน้ำตาล หรือสีน้ำเงินอ่อน

  • ฟิล์มบาง (thin-film) เป็นประเภท แผงโซลาร์เซลล์ ที่ผลิตจาก วัสดุที่บางกว่า ซิลิคอน วัสดุที่นิยม ใช้ทำ แผงโซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบาง ได้แก่ ซิลิคอนอะมอร์ฟัส (amorphous silicon), แคดเมียมเทลเลไรด์ (Cadmium telluride) และอินเดียมแกลลิเซียมฟอสเฟต (Indium gallium phosphide) แผงโซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบาง มีสีดำ หรือสีทอง

ปัจจัยในการเลือกประเภทของแผงโซลาร์เซลล์

ปัจจัยในการเลือกประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ ได้แก่:

  • ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของ แผงโซลาร์เซลล์ คือปริมาณ พลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้ ต่อหน่วย พลังงาน แสงอาทิตย์ ที่ได้รับ แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว มีประสิทธิภาพ สูงสุด รองลงมาคือ แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกรวม และแผงโซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบาง

  • ราคา แผงโซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบาง มีราคาต่ำ ที่สุด รองลงมาคือ แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกรวม และแผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว

  • อายุการใช้งาน แผงโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งาน ประมาณ 25 ปี

  • สภาพแวดล้อม แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว และแบบผลึกรวม ทนต่อสภาพอากาศ ได้ดีกว่า แผงโซลาร์เซลล์ แบบฟิล์มบาง

สรุป

แผงโซลาร์เซลล์ มีให้เลือก หลายประเภท แต่ละประเภท มีข้อดี และข้อเสีย ที่แตกต่างกัน การเลือก ประเภทของ แผงโซลาร์เซลล์ ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ ราคา อายุการใช้งาน และสภาพแวดล้อม