พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกใหม่สำหรับบ้านพักอาศัย

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด คุ้มค่า และยั่งยืน

พลังงาน แสงอาทิตย์ เป็นพลังงาน สะอาด ที่ได้จาก แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงาน ทดแทน ที่ได้รับ ความนิยม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก เป็นพลังงาน ที่ยั่งยืน ไม่ก่อ ให้เกิด มลพิษ และเป็นมิตร ต่อสิ่ง แวดล้อม

ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์มีหลากหลายประโยชน์ ดังนี้

 • เป็นพลังงาน สะอาด ไม่ก่อ ให้เกิด มลพิษ

 • เป็นพลังงาน ที่ยั่งยืน ใช้ได้ ไม่มีวันหมด

 • เป็นพลังงาน ที่คุ้มค่า ประหยัด ค่าใช้จ่าย ในระยะยาว

 • เป็นพลังงาน ที่ปลอดภัย ไม่เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ

ประเภทของพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • พลังงาน แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง บนหลังคา (Solar PV) เป็นระบบ ที่ติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน หรืออาคาร เพื่อผลิต ไฟฟ้า ใช้เอง หรือขายคืน ให้กับ การไฟฟ้า

 • พลังงาน แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง บนพื้นดิน (Solar Thermal) เป็นระบบ ที่ติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ บนพื้นดิน เพื่อผลิต ความร้อน ใช้สำหรับ ทำความร้อน หรือผลิต น้ำร้อน

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้ง พลังงาน แสงอาทิตย์ สามารถ ทำได้ ทั้งแบบ ติดตั้ง บนหลังคา และติดตั้ง บนพื้นดิน ขึ้นอยู่ กับความ ต้องการ และสภาพ การใช้งาน

ข้อดีและข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

 • เป็นพลังงาน สะอาด ไม่ก่อ ให้เกิด มลพิษ

 • เป็นพลังงาน ที่ยั่งยืน ใช้ได้ ไม่มี วันหมด

 • เป็นพลังงาน ที่คุ้มค่า ประหยัด ค่าใช้จ่าย ในระยะยาว

 • เป็นพลังงาน ที่ปลอดภัย ไม่เป็น อันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อเสีย

 • การติดตั้ง และบำรุง รักษา มีค่า ใช้จ่ายสูง

 • ผลผลิต ไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ

อนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงาน แสงอาทิตย์ เป็นพลังงาน ที่มี ศักยภาพสูง ที่จะเป็น แหล่งพลังงานหลัก ในอนาคต เนื่องจาก เป็นพลังงาน สะอาด คุ้มค่า และยั่งยืน คาดว่า ความต้องการ พลังงาน แสงอาทิตย์ จะเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในอนาคต