เกี่ยวกับเรา

SPP WORLD TRADING

บริษัท เอสพีพีเวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด

เราคือบริษัทนำเข้าและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ประกอบ โดยมุ่งมั่นในการเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

SPP WORLD TRADING

พันธกิจ

  • นำเข้าและจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ประกอบที่ครบครัน
  • เสนอคำแนะนำและบริการที่ดีที่สุดในการติดตั้งและใช้งานแผงโซลาร์เซลล์
  • เน้นในการส่งมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน

SPP WORLD TRADING

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ประกอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานทดแทน