แผงโซลาร์เซลล์ คืออะไร? รู้ไว้ก่อนติดตั้ง

แผงโซลาร์เซลล์คืออะไร?

แผงโซลาร์เซลล์ คืออุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงาน แสงอาทิตย์ ให้เป็น พลังงาน ไฟฟ้า ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ หลายเซลล์ เชื่อมต่อกัน เซลล์แสงอาทิตย์ แต่ละเซลล์ จะประกอบด้วย แผ่นซิลิคอน ซึ่งถูกเคลือบ ด้วยสาร กึ่งตัวนำ เมื่อมีแสงอาทิตย์ ตกกระทบ อิเล็กตรอน ในสาร กึ่งตัวนำ จะเคลื่อนที่ ทำให้เกิด กระแสไฟฟ้า

ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ได้ตามวัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว (Monocrystalline) ผลิตจาก ซิลิคอน ผลึกเดี่ยว มีประสิทธิภาพสูง แต่มี ราคาแพง

  • แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกรวม (Polycrystalline) ผลิตจาก ซิลิคอน ผลึกรวม มีประสิทธิภาพต่ำกว่า แผงโซลาร์เซลล์ แบบผลึกเดี่ยว แต่มี ราคา ย่อมเยา

  • แผงโซลาร์เซลล์ แบบอะมอร์ฟัส (Amorphous) ผลิตจาก ซิลิคอน อะมอร์ฟัส มีประสิทธิภาพต่ำสุด แต่มี ราคา ประหยัดที่สุด

ประโยชน์ของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ช่วยลด ค่าใช้จ่าย ด้านพลังงาน ไฟฟ้า

  • ช่วยลด การปล่อย มลพิษ

  • เพิ่มความ มั่นคง ของระบบ ไฟฟ้า

  • เพิ่มมูลค่า ให้กับ ทรัพย์สิน

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

การติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ สามารถ ทำได้ ทั้งบน หลังคาบ้าน และบนพื้นดิน โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาบ้าน จะได้รับ ความนิยม มากกว่า เนื่องจาก ไม่ต้อง เสียพื้น ที่ใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ค่าใช้จ่าย ในการ ติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย เช่น ขนาด ของแผง โซลาร์เซลล์ ประเภท ของแผง โซลาร์เซลล์ และสถานที่ ติดตั้ง

ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ก่อนตัดสินใจ ติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ ควรพิจารณา ปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ปริมาณ แสงแดด ที่ตกกระทบ ในพื้นที่ ติดตั้ง

  • ความต้องการ การใช้ ไฟฟ้า

  • งบประมาณ