โซล่าชาร์จเจอร์กับระบบโซล่าเซลล์

โซล่าชาร์จเจอร์กับระบบโซล่าเซลล์

โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar Charge Controller) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ เข้าสู่แบตเตอรี่ เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ไว้ใช้งานในภายหลัง ซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์ มีความสำคัญต่อระบบโซล่าเซลล์ เป็นอย่างมาก เนื่องจากทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ และระบบโซล่าเซลล์

หน้าที่ของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์มีหน้าที่หลัก ดังนี้

 • ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจ่ายกระแสไฟ เมื่อแรงดันแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ และตัดการจ่ายกระแสไฟ เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่ในระดับสูง เพื่อป้องกันการ Over Charge ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ เกิดความเสียหาย และเสื่อมอายุการใช้งาน ลงอย่างรวดเร็ว

 • ป้องกันไม่ให้ไฟจากแบตเตอรี่ ย้อนกลับไปยังตัวแผงโซล่าเซลล์ จนอาจทำให้ ตัวแผงโซล่าเซลล์ ได้รับความเสียหายได้

 • ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ โดยเมื่อฟ้ามืด แผงโซล่าเซลล์จะหยุดผลิตไฟฟ้า โซล่าชาร์เจอร์จะเริ่มทำการจ่ายไฟ ออกจากแบตเตอรี่ทันที

ประเภทของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

 • โซล่าชาร์จเจอร์ แบบควบคุมแรงดัน (Voltage-controlled) เป็นโซล่าชาร์จเจอร์ ที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการปรับแรงดันไฟฟ้า ที่ไหลเข้าแบตเตอรี่ โดยโซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ จะมีราคาถูกที่สุด แต่มีประสิทธิภาพ ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้ต่ำ

 • โซล่าชาร์จเจอร์ แบบควบคุมกระแส (Current-controlled) เป็นโซล่าชาร์จเจอร์ ที่ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการปรับกระแสไฟฟ้า ที่ไหลเข้าแบตเตอรี่ โดยโซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ มีประสิทธิภาพ ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงกว่า โซล่าชาร์จเจอร์ แบบควบคุมแรงดัน แต่จะมีราคาแพงกว่า

 • โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) เป็นโซล่าชาร์จเจอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยโซล่าชาร์จเจอร์ประเภทนี้ จะใช้เทคโนโลยี MPPT ในการติดตามจุดกำลังสูงสุด ของแผงโซล่าเซลล์ เพื่อดึงกระแสไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มาชาร์จแบตเตอรี่

การเลือกโซล่าชาร์จเจอร์ที่เหมาะสม

การเลือกโซล่าชาร์จเจอร์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของแผงโซล่าเซลล์

 • ประเภทของแบตเตอรี่

 • ลักษณะการใช้งาน

 • ราคา

โซล่าชาร์จเจอร์กับระบบโซล่าเซลล์

โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ เข้าสู่แบตเตอรี่ ซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์ มีบทบาทสำคัญ ต่อระบบโซล่าเซลล์ดังนี้

 • ยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์จะควบคุม การชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม ไม่ทำให้แบตเตอรี่เกิดการ Over Charge ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ต่อแบตเตอรี่ และยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยจะดึงกระแสไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากแผงโซล่าเซลล์ มาชาร์จแบตเตอรี่

 • ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โซล่าชาร์จเจอร์จะควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ และจ่ายไฟออกไปยังโหลดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์มีประโยชน์ต่อระบบโซล่าเซลล์และผู้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ดังนี้

 • ยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์ จะควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม ไม่ทำให้แบตเตอรี่ เกิดการ Over Charge ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ต่อแบตเตอรี่ และยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์แบบ MPPT จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยจะดึงกระแสไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากแผงโซล่าเซลล์ มาชาร์จแบตเตอรี่

 • ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โซล่าชาร์จเจอร์จะควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ และจ่ายไฟออกไป ยังโหลดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แนวโน้มของโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์ มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น ในอนาคต เนื่องจากระบบโซล่าเซลล์ มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง โซล่าชาร์จเจอร์ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่จะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่

โซล่าชาร์จเจอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในระบบโซล่าเซลล์ โดยทำหน้าที่ควบคุม การชาร์จไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ เข้าสู่แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ และระบบโซล่าเซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ มีบทบาทสำคัญ ต่อระบบโซล่าเซลล์ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน