บริการวิเคราะห์และประเมินรายงานความเป็นไปได้ของโครงการ

วิเคราะห์ต้นทุน, ผลตอบแทนและประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย และความเสี่ยงของการลงทุน การสร้างรายงานที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลที่ครอบคลุม

บริการจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์

คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เหมาะสม การจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า การรับประกันและการสนับสนุนหลังการขาย

บริการฝึกอบรมการใช้งาน

การให้คำแนะนำและฝึกอบรมวิธีการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน การแสดงการทำงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

บริการการรับประกันแผงโซลาร์เซลล์

การรับประกันคุณภาพแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์ประกอบ การบริการหลังการขายและการดูแลรักษา การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

บริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

บริการติดตั้งแบบมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ การประเมินพื้นที่และการวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการบำรุงรักษา