เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar

Jinko Solar เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 20 GW ต่อปี แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพสูง ทนทาน และราคาประหยัด

Jinko Solar ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ที่สำคัญ ได้แก่

  • เซลล์ N-type เซลล์ N-type เป็นเซลล์โซลาร์เซลล์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ P-type ทั่วไป เซลล์ N-type ของ Jinko Solar ใช้เทคโนโลยี TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 32.33%

  • Half-cut cell เซลล์ Half-cut เป็นเซลล์โซลาร์เซลล์ที่ตัดครึ่งจากเซลล์ปกติ เซลล์ Half-cut มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ปกติ เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยลง ทำให้สูญเสียพลังงานน้อยลง

  • Back contact cell เซลล์ Back contact เป็นเซลล์โซลาร์เซลล์ที่มีขั้วต่ออยู่ด้านหลังของเซลล์ เซลล์ Back contact มีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลล์ปกติ เนื่องจากมีพื้นที่รับแสงมากกว่า

นอกจากเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ข้างต้นแล้ว Jinko Solar ยังให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ซิลิคอนบริสุทธิ์ กระจก และกรอบอะลูมิเนียม

ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar

แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 400W ถึง 615W ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของแผง แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และราคาประหยัด จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวอย่างแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ได้แก่

  • แผงโซลาร์เซลล์รุ่น Tiger Pro 470W เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิด N-type Half-cut Back contact มีประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าสูงสุด 21.7%

  • แผงโซลาร์เซลล์รุ่น Tiger Pro 545W เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิด N-type Half-cut Back contact มีประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าสูงสุด 22.8%

  • แผงโซลาร์เซลล์รุ่น Tiger Pro 600W เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชนิด N-type Half-cut Back contact มีประสิทธิภาพการแปลงแสงเป็นไฟฟ้าสูงสุด 23.5%

ข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ได้แก่

  • มีประสิทธิภาพสูง

  • ทนทาน

  • ราคาประหยัด

  • ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

Jinko Solar เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลก แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพสูง ทนทาน และราคาประหยัด เทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ที่สำคัญ ได้แก่ เซลล์ N-type, Half-cut cell และ Back contact cell

หากท่านกำลังมองหาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และราคาประหยัด แผงโซลาร์เซลล์ของ Jinko Solar ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ